Pápež Pius X. sa postavil za Andreja Hlinku a biskup Párvy musel odvolať všetky cirkevné tresty, ktoré na Hlinku uvalil. Pius X. bol 29. mája 1954 svätorečený.

Talianske mesto Riese Pio X., kde sa pápež narodil, je družobným mestom Záhorskej Bystrice a darovalo Bystričanom bustu Pia X. v bronzovej imitácii. Busta je kópiou mramorového originálu z priečelia radnice v Riese Pio X. Pomník s touto bustou Pia X. odhalili v Záhorskej Bystrici 23. mája 2010 za prítomností talianskych hostí a apoštolského nuncia v SR Maria Giordana na námestí nesúcom pápežovo meno.

 

Pietne miesto Loky, Záhorská Bystrica - Lesanka
Padlým v 2. svetovej vojne, Záhorská Bystrica
SNP, Ul. Československých tankistov
Malý Slavín
Pomník padlých, Záhorská Bystrica
Anton Prvonič (1915 - 1944), Pútnická 48

Kamerové systémy