Padlým v 2. svetovej vojne, Záhorská Bystrica
SNP, Ul. Československých tankistov
Pius X., Nám. Pia X.
Malý Slavín
Pomník padlých, Záhorská Bystrica
Anton Prvonič (1915 - 1944), Pútnická 48
Kamerové systémy