Obeliskový pamätník Bitky pri Lamači na Vrančovičovej ulici je venovaný spomienke na rakúsky cisársky 10. peší pluk, ktorý počas rakúsko-pruskej vojny, vrátane bitky pri Lamači, bojoval v zostave brigády generála Friedricha Mondela. Bilancia pluku po lamačskej bitke bola: 13 mŕtvych z toho 1 dôstojník, 23 zranených z toho 1 dôstojník, 9 nezvestných a 22 zajatých. Pomník bol pôvodne postavený ako náhrobok nad spoločným hrobom vojakov v časti Leskáre pri vonkajšom ohybe železničnej trate. V roku 2008 ho dala bratislavská MČ Lamač zrekonštruovať reštaurátorovi Robertovi Illéšovi a premiestniť do intravilánu neďaleko kostola sv. Margity. Uvažovalo sa aj o ďalšom premiestnení pamätníka, pretože na novom exponovanom mieste rušnej ulice bol znečisťovaný prechádzajúcimi autami.
Rakúske cisárske pluky boli tvorené teritoriálne a niesli čestné názvy podľa žijúcich vojvodcov a spriatelených kráľov. 10. peší pluk bol príslušný do Haliče, vojaci v ňom boli preto prevažne poľského a ukrajinského pôvodu. To nám objasňuje, prečo je na pomníku aj poľský nápis. 10. peší pluk v rokoch 1817 až 1868 niesol meno cisárskeho vojvodcu talianskeho pôvodu Aloisa (Luigiho) Mazzuchelliho a v rokoch 1888 až 1907 meno švédskeho kráľa Oskara II. Fridricha. Nemecký nápis v spodnej časti pamätníka bol preto na pomník dotesaný dodatočne medzi rokmi 1888 až 1907. Slovensko-jazyčnú tabuľu umiestnili priamo na pomník v roku 2008, ale neskôr ju osadili samostatne pri pomníku.

 

Padlým v 2. svetovej vojne, Lamač
Cintorín v Lamači
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32
Padlým v Bitke pri Lamači, cintorín v Lamači
Pomník padlých - M. R. Štefánik, Lamač
Míľnik Červenej armády, Lamačská cesta
Alexander Húščava (1906 - 1969), Heyrovského
Kamerové systémy