Vojenský konflikt s Rakúskom začalo Prusko obsadením rakúskej dŕžavy Holštajnska 5. júna 1866. Koncom júna v Čechách Prusi vybojovali s Rakúšanmi desiatky víťazných bitiek. V rozhodujúcej pri Hradci Králové 3. júla bojovalo asi 450 tisíc vojakov, skončila tvrdou rakúskou porážkou. Ústup cisárskej armády kryla brigáda generála Friedricha Mondela. Po bitke veliteľ rakúskej Severnej armády Ludwig von Benedek už opätovne žiadal cisára Františka Jozefa I. o kapituláciu. Cisár to odmietol a Benedeka nahradil vo velení arcivojvodom Albrechtom. Cisársky dvor sa stiahol do Pešti, ale nakoniec aj tak súhlasil s kapituláciou. Prusi sa snažili postupom cez Záhorie obsadiť Bratislavu. Na čiare Lamač - Dúbravka zaujala obranné postavenie posilnená Mondelova brigáda, ktorá mala k dispozícii 36 diel. 22. júla sa tu vybojovala posledná bitka Prusko-rakúskej vojny, známa ako Bitka pri Lamači. Pruské jednotky sa snažili prekvapiť cisárskych vojakov obchvatom cez Kamzík, ale príchodom poludnia vstúpilo do platnosti prímerie a boje utíchli. V Bitke pri Lamači padlo 600 cisárskych vojakov a pruské straty (mŕtvi, ranení, nezvestní, zajatí) predstavovali 200 vojakov.
Padlým v Bitke pri Lamači dala odhaliť bratislavská MČ Lamač 21. júla 1996 v parčíku pri požiarnej zbrojnici skromný pomníček v tvare pamätnej tabule na betónovom podstavci. Jeho autorom je architekt Juraj Šimek.

 

Bohumil Kovalčík: Lamač na prahu tretieho tisícročia, Bratislava 1999, str. 96

Padlým v 2. svetovej vojne, Lamač
Cintorín v Lamači
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32
Padlým v Bitke pri Lamači, Vrančovičova
Padlým v Bitke pri Lamači, cintorín v Lamači
Pomník padlých - M. R. Štefánik, Lamač
Míľnik Červenej armády, Lamačská cesta
Alexander Húščava (1906 - 1969), Heyrovského
Kamerové systémy