Pomník padlých vojakov z roku 1927 krátko po 2. svetovej vojne doplnili o trojdielnu pamätnú tabuľu s menami bystrických mužov padlých v priebehu tejto vojny.
V súčasnosti je najznámejším menom zo zoznamu letec Anton Prvonič, o ktorom píšeme na inom mieste.
Andrej Jánošík má na tabuli zjavne pretesané meno z pôvodného František. Jeho meno je v zozname v zozname padlých vojakov slovenskej armády na východnom fronte (upn.gov.sk). Podľa zoznamu je jeho meno v tvare Ondrej, v hodnosti strelníka (vojaka) padol 18. februára 1943 pri Kerči na Kryme.
Jozef Šrámek a a Rudolf Ralbovský boli zamestnancami rafinérie Apollo. Boli zabití 16. júna 1944 pri angloamerickom bombardovaní rafinérie.
Chlapec Jozef Žernovič zahynul 26. decembra 1944, keď pri nálete na obec nedopatrením dopadlo päť protileteckých mín slovensko-nemeckej obrany.
Asi už po prechode frontu dopadla na dvor starej školy bomba, ktorá okrem sovietskeho vojaka zabila aj Štefana Požgaya.

PAMIATKE PADLÝM HRDINOM
V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE 1939 - 1945
1915 1944
PRVONIČ ANTON
1924 1945
BLECHA FRANT.
1921 1943
TOTH FRANT.
.
.
1918 1943
JANOŠIK ANDREJ
1922 1945
SEDLAK ANTON
VENUJE SVÄZ VOJ. SLOV. NÁR. POVSTANIA

 

DRAHOŠ ONDREJ 1913 - 1945
ŽERNOVIČ JOZEF 1932 - 1944
POŽGAJ ŠTEFAN 1914 - 1945
.
  ONDREJKOVIČ RUDOLF 1920 - 1945
PETRÁK ANTON 1877 - 1945
ŠRÁMEK JOZEF 1910 - 1944
RALBOVSKÝ RUDOLF 1920 - 1944

 

Martin Besedič: Záhorská Bystrica po roku 1900, in: Záhorská Bystrica - Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 59-61

Pietne miesto Loky, Záhorská Bystrica - Lesanka
SNP, Ul. Československých tankistov
Pius X., Nám. Pia X.
Malý Slavín
Pomník padlých, Záhorská Bystrica
Anton Prvonič (1915 - 1944), Pútnická 48

Kamerové systémy