Lamačská organizácia Spolku vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov gen. M. R. Štefánika dala zhotoviť pamätnú tabuľu so zoznamom padlých v 2. svetovej vojne z obce, ktorú v roku 1947 osadili na zadnej strane pomníka padlých z 1. svetovej vojny.
Na tabuli je sedem mien mužov, v literatúre sme našli zdokumentovaný len osud dvoch z nich. Anton Guskovič bol vojakom trnavskej posádky, ktorá celá odišla v čase vyhlásenia SNP k povstalcom. V horách nad Svätým Krížom nad Hronom zostal s kamarátom v osamotenej dvojčlennej obsluhe dela, ktorá zaisťovala ústup svojho oddielu pred nemeckými vojakmi. Obaja v boji padli, nahnevaný nemecký veliteľ ich nedovolil pochovať, umožnené to bolo až po výmene nemeckej posádky. Pochovali ich v spodnej časti cintorína v Hliníku nad Hronom. V tomto príbehu mal byť nemenovaným Guskovičovým druhom tiež obyvateľ Lamača, s ktorým sa priatelil v detstve, spoločne narukovali do Trnavy k delostrelcom a spoločne padli v horách. Tak hádam mu tiež patrí jedno z mien na lamačskej pamätnej tabuli.
Ďalšie meno z tabule je v zozname padlých vojakov slovenskej armády na východnom fronte (upn.gov.sk). Jozef Haraslín (*1919) z Lamača, vojak slovenskej armády od roku 1940 v hodnosti strelníka, má v zozname vedené ako miesto smrti bieloruský Brjansk († 24. 4. 1942).

PADLÝM VENUJE ZO SVET. VOJNY 1939 -1945
SPOL. VÝSLÚŽ. VOJ. A FRONT. BOJOVNÍKOV
GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA V LAMAČI Č. 26
PAJTAK JÚLIUS
1944
HARASLIN JOZEF
1942
.
ZAMEČNÍK GAŠPAR
1944
.
BACHAN JOZEF
1945
GUSKOVIČ ANTON
1944
.
JANATA JÁN
1944
.
GUTTA ANTON
1945

 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 128;
Vít Granec: Príbeh o vojakovi Antonovi Guskovičovi, Lamačan 6/2013, str. 3

Cintorín v Lamači
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32
Padlým v Bitke pri Lamači, Vrančovičova
Padlým v Bitke pri Lamači, cintorín v Lamači
Pomník padlých - M. R. Štefánik, Lamač
Míľnik Červenej armády, Lamačská cesta
Alexander Húščava (1906 - 1969), Heyrovského

Kamerové systémy