Nemáme bližšie údaje k padlým vojakom a antifašistom z Devínskej Novej Vsi. Pamätnú tabuľu po 2. svetovej vojne im venoval miestny Spolok vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov gen. M. R. Štefánika. Osadili ju na pomník padlých z 1. svetovej vojny.
Na pamätnej tabuli je deväť mien František Tolla (1921-1944), Karol Vlašič (1922-1944), Ferdinand Cvečko (1924-1944), Ján Encinger (*1917), Felix Fratrič (1921-1943), Pavel Polák (1926-1945), Štefan Ludvig (1922-1945), Valent Krajčír (*1919) a František Pacelt (1914-1944).

PADLÝM VENUJE ZO SVET. VOJNY
1939-1945 SPOLOK VYSL. VOJ. A
FRONT. BOJOVNÍKOV GEN. M. R.
ŠTEFÁNIKA V DEV. NOV. VSI Č. 19.
TOLLA FRANT. 1921 1944
VLAŠIČ KAROL 1922 1944
CVEČKO FERD. 1924 1944
ENCINGER JAN 1917
FRATRIČ FELIX 1921 1943
POLÁK PAVEL 1926 1945
LUDVIG ŠTEFAN 1922 1945
KRAJČÍR VALENT 1919
PACELT FRANTIŠEK 1911 1944

 

Bombardovanie Devínskej Novej Vsi, Opletalova 4
Nenarodeným deťom, Devínska Nová Ves
Slovanské pohrebisko, Devínska Nová Ves
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Červenoarmejcom, Na Hriadkach
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Prvý parný vlak, Devínska Nová Ves
Pomník padlých, Devínska Nová Ves
Matica slovenská, Hradištná 43
Masarykova obecná škola, Charkovská 1
Kamerové systémy