Trojfigurálny pomník padlých hrdinov 1. svetovej vojny v Záhorskej Bystrici má rozsiahly menoslov padlých Bystričanov na štyroch tabuliach z každej strany pomníka. Bol postavený pred kostolom v roku 1927 v náklade 18 tisíc korún. Jeho autorom je stupavský kamenár Anton Weinberger. Po 2. svetovej vojne ho doplnili o pamätné tabule s menami občanov padlých v priebehu tejto vojny. V roku 2014 bol pomník rekonštruovaný.

 

VENUJE RODINA SVOJIM
VO SVETOVEJ VOJNE
PADLÝM HRDINOM.

 

 

1895 1914
Rác František
1885 1914
Neradovič Jozef
1875 1914
Slezák Ján
1887 1914
Jánošík Štefan
1887 1914
Bezvoda Florian
1879 1914
Starý Anton
1891 1914
Zárecký František
1882 1914
Volf Ján
1891 1914
Fabianek Jozef
1892 1914
Blecha Matej
1884 1914
Pospiš František
1882 1914
Voltermann Ján


1887 1914
Rác Ján
1889 1914
Rác Andrej
1884 1914
Štóra Jozef
1888 1914
Križik Tomáš
1890 1914
Lachkovič Štefan
1881 1914
Tadam Štefan
1884 1914
Šmída Ján
1888 1914
Horváth Ján
1883 1914
Haraslín Vendelin
1891 1914
Muškát Alojz
1880 1914
Bilačič Štefan
1881 1915
Lachkovič Vendelin


1887 1915
Žernovič Rudolf
1891 – 1914
Lidák Ján
1889 – 1915
Petrík Karol
1884 – 1915
Stauder Ján


1893 1915
Grus Leonard
1894 1915
Barták Rudolf
1898 1915
Rác Šebastian
1888 1915
Janata Štefan
1890 1915
Ralbovský Ján
1890 1915
Šrámek Vendelín
1882 1915
Nosek Ferdinand
1883 1915
Bilačič Ján
1882 1915
Šterus František
1893 1915
Čech František
1885 1915
Žernovič Ján
1880 1915
Jaroš Štefan
1878 1915
Blecha Ján

 

1890 1916
Kočička Rudolf
1874 1916
Sabo František
1897 1916
Jaderko Florian
1874 1917
Sajan Ján
1896 1917
Jánošík Pavel
1878 1917
Masarovič Mikuláš
1883 1918
Jaroš Adolf
1893 1918
Ondrejkovič Rudolf
1894 1918
Vachalek Jozef
1899 1918
Jób Adolf
1896 1919
Jurák Filip
1882 1920
Kimlička Martin
1895 1921
Mihalovič Rudolf

1896 1916
Fabianek Jozef
1880 1916
Rác František
1896 1916
Záruba František
1885 1917
Rác Jozef
1896 1917
Starý Viliam
1872 1917
Urdovič Ján
1888 1918
Osuský Jozef
1880 1918
Baláž Viktor
1899 1918
Jánošík František
1898 1919
Blažíček Jozef
1896 1919
Besedič Ján
1889 1920
Žilavý Pavel
1899 1923
Kovanič Ján

1874 1915
Sucha Dominik
1892 1915
Blecha Andrej
1892 1915
Borák Florian
1896 1915
Blažek Adolf
1897 1916
Blažek Štefan
1889 1916
Stauder Jakub
1874 1916
Sajan Viktor
1878 1916
Krajčir Bernardin
1873 1916
Rác Jozef
1892 1916
Tóth Ján
1889 1916
Bielovič Tomáš
18971894 – 1915
Veselý František
1876 – 1916
Prvonič Ludevit
1895 – 1917
Krížik Štefan
1892 – 1918
Belošič Adolf
1878 – 1918
Granec Viktor
 

Martin Besedič: Zrekonštruované pamätníky pred kostolom, in: Naša Bystrica 6/2014, str. 7

Pietne miesto Loky, Záhorská Bystrica - Lesanka
Padlým v 2. svetovej vojne, Záhorská Bystrica
SNP, Ul. Československých tankistov
Pius X., Nám. Pia X.
Malý Slavín
Anton Prvonič (1915 - 1944), Pútnická 48
Kamerové systémy