Pomník padlým v Devínskej Novej Vsi bol odhalený v roku 1929. Základný kameň pomníka položili už 2. septembra 1928. Autorom pomníka v tvare obelisku, pod ktorým leží ranený vojak, je sochár Alojz Rigele. Na pylóne bol pôvodne aj slovenský dvojkríž a reliéfne poprsie M. R. Štefánika, ktoré v dobe socializmu nahradili súdobým československým štátnym erbom, odstráneným po roku 1989. Miestny spolok bývalých vojakov dal v období po roku 1945 zhotoviť pamätnú tabuľu padlých v 2. svetovej vojne, ktorú umiestnili priamo na obelisk. 

 

Adriena Jurášová-Danková: Bratislavský sochár Alojz Rigele, in: Z novších výtvarných dejín Slovenska, Bratislava 1962, str. 286

 

Bombardovanie Devínskej Novej Vsi, Opletalova 4
Nenarodeným deťom, Devínska Nová Ves
Slovanské pohrebisko, Devínska Nová Ves
Padlým v 2. svetovej vojne, Devínska Nová Ves
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Červenoarmejcom, Na Hriadkach
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Prvý parný vlak, Devínska Nová Ves
Matica slovenská, Hradištná 43
Masarykova obecná škola, Charkovská 1

Kamerové systémy