Pomník padlým v Devínskej Novej Vsi bol odhalený v roku 1929. Základný kameň pomníka položili už 2. septembra 1928. Autorom pomníka v tvare obelisku, pod ktorým leží ranený vojak, je sochár Alojz Rigele. Na pylóne bol pôvodne aj slovenský dvojkríž a reliéfne poprsie M. R. Štefánika, ktoré v dobe socializmu nahradili súdobým československým štátnym erbom, odstráneným po roku 1989. Miestny spolok bývalých vojakov dal v období po roku 1945 zhotoviť pamätnú tabuľu padlých v 2. svetovej vojne, ktorú umiestnili priamo na obelisk. 

 

Adriena Jurášová-Danková: Bratislavský sochár Alojz Rigele, in: Z novších výtvarných dejín Slovenska, Bratislava 1962, str. 286

 

Kamerové systémy