Pomník padlým v 1. svetovej vojne odhalili v Devíne v roku 1927. Je v tvare horiacej fakle. Bola na ňom pamätná doska s menami padlých, na pylóne vytesané roky 1914 – 1918 a nad nimi kovová výzdoba (prekrížené pušky, helma, veniec). 11. mája 1952 k nemu pripevnili pamätnú tabuľu s menami padlých v 2. svetovej vojne, ktorú venovala miestna odbočka Zväzu vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov. Vtedy, alebo ešte neskôr dotesali roky 1939 – 1945. Podľa fotografie, publikovanej roku 1974, je pomník už bez kovovej výzdoby a na nápisovom postamente je síce tabuľa, ale nevedno s akým menoslovom. Po oprave asi z roku 2010 je pomník bez kovovej výzdoby a na nápisovom postamente je nepôvodná tabuľa bez zoznamov padlých.

 

Pavlína Rumanovská: Ako sme si upravovali našu históriu, in: Devínčan 4/2001 str. 5;
Alojz Vyčislík: Vojenské pamiatky Bratislavy,  Bratislava 1974, foto medzi str. 112-113

Pietne miesto Vlado, Slovanské nábrežie
Anton Bernolák (1762 - 1813), Štítová 2
Rastislav (820? - 870?), Slovanské nábrežie
Železná opona, sútok Dunaja a Moravy
Svätí Cyril a Metod, Devín
Srdce Európy, Slovanské nábrežie
Regulácia Dunaja, Slovanské nábrežie
Ľudovít Štúr - výlet na hrad Devín
Brána slobody, sútok Dunaja a Moravy
Kamerové systémy