Prvý ústav pre telesne hendikepovanú mládež v Bratislave vznikol v roku 1937 v budove muničnej továrne na Patrónke. Miroslav Frehár sa ujal vedenia ústavu 1. októbra 1960. Od začiatku pripravoval výstavbu nového areálu ústavu na pozemkoch pri Lamačskej ceste za Vojenskou nemocnicou, ktorý bol otvorený 1. septembra 1968. V starých budovách na Patrónke zostal ústav starostlivosti pre mládež s kombinovanými chybami, ktorý sa organizačne oddelil. Stredisko na Patrónke sa dobudovalo na prelome tisícročí, v súčasnosti pôsobí pod názvom Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA (ROSA čestná skratka mena Jána Rosembergera, predchodcu M. Frehára vo funkcii v rokoch 1945-1951). Ústav pri Lamačskej ceste sa v roku 1970 rozšíril o gymnázium a v roku 1992 o obchodnú akadémiu. Riaditeľom ústavu bol Miroslav Frehár 23 rokov, ústav pôsobí dnes pod názvom GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie.
V Bratislave na domove sociálnych služieb Gaudeamus odhalili predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan a riaditeľ domova Štefan Tvarožek 26. júna 2008 pamätnú tabuľu Miroslavovi Frehárovi. Tabuľa s portrétnym medailónom bola osadená na fasáde budovy.

 

 

Obetiam štrajku - 1919, Slávičie údolie
Obetiam 2. svetovej vojny, Park SNP
Ján Škapík - Martin Jursa, Slávičie údolie
Kodifikácia rusínskeho jazyka, Botanická 25
Padlým v 1. svetovej vojne, Slávičie údolie
Padlým protifašistickým bojovníkom, Molecova 2
Obetiam havárie vrtuľníka, Sitina
Mikuláš Kopernik (1473 - 1543), Mlynská dolina
Jur Hronec (1881 - 1959), Mlynská dolina
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tilgnerova
Bojovníkom proti fašizmu, Slávičie údolie
Kamerové systémy