Oslobodenie Bratislavy Červenou armádou pripomína šesť kusov žulových míľnikov osadených na území mesta. Je na nich zaznamenaný postup sovietskych vojsk. Boli odhalené v roku 1960, dodnes sa zachovali všetky. Sú rovnakého tvaru, odlišné sú len v nápise, ktorý zachytáva situáciu pri oslobodzovaní na konkrétnom mieste. Pozlátený nápis je z jednej strany v slovenskom jazyku, z druhej v ruskej azbuke. Sochár Ladislav Snopek s architektom Ladislavom Beisetzerom ich vytvorili v tvare pylónu, ktorého zalomený bok označuje smer postupu sovietskych vojsk. Nachádzajú sa na Ceste na Senec, Račianskej a Komárovskej ulici, Lamačskej, Ivánskej a Viedenskej ceste.

 

Padlým v 2. svetovej vojne, Lamač
Cintorín v Lamači
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32
Padlým v Bitke pri Lamači, Vrančovičova
Padlým v Bitke pri Lamači, cintorín v Lamači
Pomník padlých - M. R. Štefánik, Lamač
Alexander Húščava (1906 - 1969), Heyrovského
Kamerové systémy