Kamenný pomník M. R. Štefánika v Devínskej Novej Vsi sa nachádza v parčíku na spojnici ulíc Janšákova a Opletalova. Dali ho postaviť miestne organizácie Československej obce legionárskej a Zväzu národného oslobodenia. Bol odhalený 7. októbra 1928. Socialistický režim, ktorý potieral Štefánikovu pamiatku, dal zničiť viacero jemu venovaných pomníkov. V Devínskej Novej Vsi bola Štefánikova socha z umelého kameňa potajme sňatá niekedy medzi rokmi 1954 až 1956 a skončila najskôr vo vlnách Moravy. Podstavec však pretrval až do novej doby.
Mestská časť Devínska Nová Ves dala pomník obnoviť v roku 1998. Na pôvodný podstavec dala osadiť kamennú Štefánikovu bustu, ktorej autorom bol Ivan Tószogy. Obnovený pomník odhalil starosta Devínskej Novej Vsi Vladimír Mráz. V roku 2009 bol pamätník opäť obnovený a zároveň aj revitalizovaný park, v ktorom sa nachádza. MČ sa vrátila k pôvodnej koncepcii pomníka so Štefánikovou sochou. Novú podľa vzoru starej zhotovil z liateho kameňa sochár Jozef Šramka. Donormi okrem MČ bola vláda SR a MS a jej miestny odbor. Obnovený pamätník 3. mája 2009 odhalili starosta V. Mráz, podpredseda vlády Dušan Čaplovič a predseda MS Jozef Markuš.
Počas obrodeneckého roku 1968 pôsobil v DNV mládežnícky spolok RAF (názov si odvodili od Royal Air Force), ktorý na križovatke ulíc Novoveská a Na Grbe postavil menší pomník venovaný Štefánikovi. Pozostávajúci z kamennej tabule umiestnenej na dvoch nosníkoch s rôznou výškou. V nasledujúcom normalizačnom období bol tento pomník odstránený.

 

r: Pocta Štefánikovi, in: DEVEX 9/2009, str. 1;
Ján Maniaček: Posol hviezdnych diaľav - Osudy pamätníkov M. R. Štefánika na Slovensku, Brezová pod Bradlom 2012, str. 27, 28;
Viliam Pokorný a kol.: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 68

Bombardovanie Devínskej Novej Vsi, Opletalova 4
Nenarodeným deťom, Devínska Nová Ves
Slovanské pohrebisko, Devínska Nová Ves
Padlým v 2. svetovej vojne, Devínska Nová Ves
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Červenoarmejcom, Na Hriadkach
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Prvý parný vlak, Devínska Nová Ves
Pomník padlých, Devínska Nová Ves
Matica slovenská, Hradištná 43
Masarykova obecná škola, Charkovská 1
Kamerové systémy