Rodák z poľskej Torune Mikuláš Kopernik vyštudoval v talianskych mestách právo a medicínu zásluhou starostlivosti strýka biskupa. Po štúdiách sa stal jeho osobným lekárom a tajomníkom. Napriek tomu, že pôsobil v rôznych cirkevných úradoch, kňazom sa pravdepodobne stal až v pokročilom veku (okolo 60. roku života). Venoval sa astronómii, poznatky získané vlastným pozorovaním ho priviedli k teórii heliocentrizmu, podľa ktorej sa vesmírne telesá vrátane Zeme otáčajú okolo Slnka. Pretože jeho teória odporovala vedeckým predstavám súdobej cirkvi, dlho váhal uverejniť svoje prevratné dielo Šesť kníh o pohyboch nebeských telies, dokončené už v roku 1530. Teóriu heliocentrizmu však prezentoval už v roku 1507 a v roku 1533 sa ňou zaoberal sám pápež. M. Kopernik zomrel krátko po vydaní spomenutého diela. Cirkev jeho spis zaradila na tri storočia do zoznamu zakázaných.
V univerzitnom areáli v Mlynskej doline odhalili v roku 1973 bronzovú sochu Mikuláša Kopernika v nadživotnej veľkosti. Jej autorom bol sochár Tibor Bártfay.

Obetiam štrajku - 1919, Slávičie údolie
Obetiam 2. svetovej vojny, Park SNP
Ján Škapík - Martin Jursa, Slávičie údolie
Kodifikácia rusínskeho jazyka, Botanická 25
Padlým v 1. svetovej vojne, Slávičie údolie
Padlým protifašistickým bojovníkom, Molecova 2
Obetiam havárie vrtuľníka, Sitina
Miroslav Frehár (1926 - 2005), Mokrohájska 3
Jur Hronec (1881 - 1959), Mlynská dolina
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tilgnerova
Bojovníkom proti fašizmu, Slávičie údolie
Kamerové systémy