Školu na Charkovskej ulici v Devínskej Novej Vsi vybudovala obec v roku 1926. Obec pritom dala zhotoviť kamennú pamätnú tabuľu, ktorú umiestnila na fasádu školy do slepého okna, nad ktorým je štátny znak ČSR. Škola bola otvorená 1. septembra 1926 na podnet starostu obce Mateja Encingera. Staviteľmi boli P. Štern a P. Blaško podľa plánov architekta M. M. Harminca. Druhú pamätnú tabuľu z bronzu pripomínajúcu tieto fakty dala zhotoviť Devínska Nová ves v roku 2001 a umiestnila ju ku vchodu školy.

 

Bombardovanie Devínskej Novej Vsi, Opletalova 4
Nenarodeným deťom, Devínska Nová Ves
Slovanské pohrebisko, Devínska Nová Ves
Padlým v 2. svetovej vojne, Devínska Nová Ves
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Červenoarmejcom, Na Hriadkach
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Prvý parný vlak, Devínska Nová Ves
Pomník padlých, Devínska Nová Ves
Matica slovenská, Hradištná 43
Kamerové systémy