Vojenský konflikt s Rakúskom začalo Prusko obsadením rakúskej dŕžavy Holštajnska 5. júna 1866. Koncom júna v Čechách Prusi vybojovali s Rakúšanmi desiatky víťazných bitiek. V rozhodujúcej pri Hradci Králové 3. júla bojovalo asi 450 tisíc vojakov, skončila tvrdou rakúskou porážkou. Ústup cisárskej armády kryla brigáda generála Friedricha Mondela. Po bitke veliteľ rakúskej Severnej armády Ludwig von Benedek už opätovne žiadal cisára Františka Jozefa I. o kapituláciu. Cisár to odmietol a Benedeka nahradil vo velení arcivojvodom Albrechtom. Cisársky dvor sa stiahol do Pešti, ale nakoniec aj tak súhlasil s kapituláciou. Prusi sa snažili postupom cez Záhorie obsadiť Bratislavu. Na čiare Lamač - Dúbravka zaujala obranné postavenie posilnená Mondelova brigáda, ktorá mala k dispozícii 36 diel. 22. júla sa tu vybojovala posledná bitka Prusko-rakúskej vojny, známa ako Bitka pri Lamači. Pruské jednotky sa snažili prekvapiť cisárskych vojakov obchvatom cez Kamzík, ale príchodom poludnia vstúpilo do platnosti prímerie a boje utíchli. V Bitke pri Lamači padlo 600 cisárskych vojakov a pruské straty (mŕtvi, ranení, nezvestní, zajatí) predstavovali 200 vojakov.
V časti Dzílky medzi Lamačom a Dúbravkou zahynul kapitán Hoffman z Mondelovej brigády. Náhrobok v tvare jednoduchého pylónu mu postavili pravdepodobne hneď po smrti. MČ Lamač ho obnovila a opatrila novým nápisom v roku 1970. Pôvodný text sa na náhrobku nezachoval.

 

Dežo Ursiny (1947 - 1995), Fedákova
Vysťahovaným Dúbravčanom, Žatevná 2
Pomník padlých, Dúbravka
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Pekníkova
Dni Kyjeva v Bratislave, Park družby
Andrej Bagar (1900 - 1966), Park družby
Kamerové systémy