Julián Benedikovič (* 25. 3. 1908) sa narodil na Dobrej Vode, maturoval na novozámockom gymnáziu. V roku 1933 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Kaplánskymi postami prešiel v Krakovanoch, Komjaticiach a v Stupave, odkiaľ odišiel v roku 1937 na miesto administrátora fary do Lamača. S jeho príchodom do Lamača nabrali snahy početnej farnosti o väčší kostol reálne kontúry. V roku 1947 bol starý lamačský kostol zbúraný a zároveň položili základný kameň nového kostola sv. Margity, ktorý dostavali v roku 1951.
Ďalšími Benedikovičovými pôsobiskami vo funkcii administrátora farností prípadne farára boli od roku 1952 Rohov, od roku 1956 Norovce a od roku 1965 Kráľová pri Senci, kde zomrel († 3. 1. 1966). Pochovaný je na cintoríne na Dobrej Vode.
Julián Benedikovič, na ktorom ležalo hlavné bremeno výstavby kostola v Lamači, má na fasáde lamačského kostola sv. Margity pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom.

 

Padlým v 2. svetovej vojne, Lamač
Cintorín v Lamači
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32
Padlým v Bitke pri Lamači, Vrančovičova
Padlým v Bitke pri Lamači, cintorín v Lamači
Pomník padlých - M. R. Štefánik, Lamač
Míľnik Červenej armády, Lamačská cesta
Alexander Húščava (1906 - 1969), Heyrovského
Kamerové systémy