Františka Hrubišková počas Slovenského štátu pomáhala francúzskym odbojárom, ktorých prevážala zo západného Slovenska do Turca, kde sa počas povstania sformovala francúzska jednotka. Pritom jej pomáhala výborná znalosť nemčiny, keď Francúzov predstavovala ako nemeckých turistov. Pred a po vojne pracovala ako zdravotná sestra.
F. Hrubiškovej odhalili v Karlovej Vsi pamätnú tabuľu na budove internátu Družba na Botanickej ulici 9. novembra 2012. Na tomto mieste stával jej rodný dom. Iniciátorkou zhotovenia pamätnej tabule bola Viera Komzalová, členka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Autorom výtvarného návrhu tabule je Dušan Kutlík, kamenársku prácu vykonal Jozef Csöglej.

 

Martin Kuček: Tabuľa pre Bielu pani, in: Bojovník 24/2012, str. 10

Obetiam štrajku - 1919, Slávičie údolie
Obetiam 2. svetovej vojny, Park SNP
Ján Škapík - Martin Jursa, Slávičie údolie
Kodifikácia rusínskeho jazyka, Botanická 25
Padlým v 1. svetovej vojne, Slávičie údolie
Padlým protifašistickým bojovníkom, Molecova 2
Obetiam havárie vrtuľníka, Sitina
Miroslav Frehár (1926 - 2005), Mokrohájska 3
Mikuláš Kopernik (1473 - 1543), Mlynská dolina
Jur Hronec (1881 - 1959), Mlynská dolina
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tilgnerova
Bojovníkom proti fašizmu, Slávičie údolie
Kamerové systémy