Známy spisovateľ proletárskej epochy Fraňo Kráľ sa narodil v USA rodine slovenského vysťahovalca. Ako dvojročný sa s matkou vrátil na Slovensko. Ťažké detstvo, prekonaný týfus a tuberkulóza sa podpísali na jeho zdraví, zomrel v pomerne skorom veku. Pedagogické vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Po krátkych pôsobeniach na malých dedinských školách bol v roku 1931 preložený do Bratislavy na školu na Gorazdovej ulici. Než si v Bratislave získal vlastné bývanie, žil v rodine J. G. Tajovského, ktorá ho na prichýlila na jeden rok. Pôsobil v rámci umelecko-literárnej skupiny DAV. Vlastnými zážitkami bola ovplyvnená jeho básnická a prozaická tvorba, za ktorú ho v roku 1953 ocenili titulom Národný umelec. Bol členom komunistickej strany už od roku 1921. Počas Slovenského štátu sa v jeho dome utvorilo ilegálne ústredné vedenie KSS. Po roku 1948 sa stal poslancom SNR.
V Karlovej Vsi na Tilgnerovej ulici pri škole, ktorá niesla niekedy meno Fraňa Kráľa, spisovateľovi 31. októbra 1983 odhalili bronzovú sochu na žulovom podstavci. Autormi pomníka sú akademický sochár Juraj Hovorka a architekt Štefan Ďurkovič.

 

Jozef Koči: Stručný sprievodca revolučnými tradíciami Bratislavy, Bratislava 1989, str. 23

Kamerové systémy