Cintorín v Lamači založili v roku 1856 po zaplnení staršieho cintorína tak, že starší cintorín zaviezli zeminou. Svedčí o tom úroveň terénu. Nový cintorín je vyššie a aby sa jeho svahy nezosúvali boli spevnené kamenným múrom.

Do múru nového cintorína vložila obec Lamač pamätnú zakladateľskú tabuľu, z ktorej je zrejmé, aké boli súdobé rozhodujúce osobnosti v obci. Oplotenie cintorína zhotovila miestna organizácia Vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika v roku 1970 a príležitostnú tabuľku osadila na vstupnú bránu.

 

Padlým v 2. svetovej vojne, Lamač
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32
Padlým v Bitke pri Lamači, Vrančovičova
Padlým v Bitke pri Lamači, cintorín v Lamači
Pomník padlých - M. R. Štefánik, Lamač
Míľnik Červenej armády, Lamačská cesta
Alexander Húščava (1906 - 1969), Heyrovského
Kamerové systémy