Na ceste medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou je pamätník vojakom sovietskej armády, ktorí prišli o život v zajateckom tábore. V pracovnom tábore v bývalej vápenke bolo približne päťdesiat zajatých sovietskych vojakov, ktorí stavali drevený most cez Moravu z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu. Most postavili v období medzi novembrom 1944 a januárom nasledujúceho roka. Pamätník je oproti Waitovmu lomu, v ktorom sa ťažil vápenec, ale vápenka ukončila činnosť ešte v medzivojnovom období. V roku 2005 dala pamätník obnoviť Ruská federácia. V literatúre sme zatiaľ neobjavili údaj o dobe vzniku pamätníka, bol postavený pred rokom 1973.

 

Bombardovanie Devínskej Novej Vsi, Opletalova 4
Nenarodeným deťom, Devínska Nová Ves
Slovanské pohrebisko, Devínska Nová Ves
Padlým v 2. svetovej vojne, Devínska Nová Ves
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Prvý parný vlak, Devínska Nová Ves
Pomník padlých, Devínska Nová Ves
Matica slovenská, Hradištná 43
Masarykova obecná škola, Charkovská 1
Kamerové systémy