V predobedňajšom čase 6. decembra 1944 sa železničný uzol v Devínskej Novej Vsi stal cieľom náletu spojeneckého letectva. Tri desiatky amerických bombardérov B-24 prileteli od východu a zhodili nad železničnou stanicou 200 až 350 bômb. Podľa kroniky intenzívne bombardovanie trvalo len pár minút. Škody na železnici neboli zásadného charakteru, následky pre civilné obyvateľstvo boli ale hrozivé. Bomby zasiahli domy obytných štvrtí Vŕšky a Kolónia. Domy v Kolónii boli poškodené všetky. Zahynulo 14 obyvateľov a desiatky ďalších bolo zranených.
Pamätnú tabuľu na budove bývalého kina Devín osadili ako pripomienku tragického bombardovania zo 6. decembra 1944. Odhalili ju 6. decembra 2019. Samotná budova slúžila ako kultúrny dom s kinosálou už v predvojnovom období. Jedna z bômb explodovala v jej blízkosti a spôsobila prepadnutie stropu budovy, samotný premietací stroj však poškodený nebol.

 

Ján Žatko: Z histórie DNV: Bomby na Mikuláša 1944, 6. 12. 2018, in: tyzdenvdevinskej.sk;
(red): Odhalenie pamätnej tabule, in: DEVEX január/2020, str. 9

Nenarodeným deťom, Devínska Nová Ves
Slovanské pohrebisko, Devínska Nová Ves
Padlým v 2. svetovej vojne, Devínska Nová Ves
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Červenoarmejcom, Na Hriadkach
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Prvý parný vlak, Devínska Nová Ves
Pomník padlých, Devínska Nová Ves
Matica slovenská, Hradištná 43
Masarykova obecná škola, Charkovská 1
Kamerové systémy