Anton Srholec sa narodil v Skalici. V roku 1946 vstúpil do rádu saleziánov. Za pokus o ilegálne prekročenie hraníc strávil 10 rokov vo väzení. Trest mu ukončila amnestia v roku 1960. Väčšinu z neho prežil v uránových baniach. V roku 1969 odcestoval do Talianska a nasledujúci rok bol v Ríme vysvätený za kňaza. Pastoračnú činnosť však mohol na Slovensku vykonávať len s obštrukciami do roku 1985, pretože jeho činnosť sledovala ŠtB (Štátna bezpečnosť). Po nežnej revolúcii sa podieľal na založení Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS), ktorej predsedom bol od roku 2008 až do smrti. V Bratislave v roku 1992 zriadil a viedol útulok pre bezdomovcov. Od roku 1997 bol členom Rotary klubu. Pochovaný je na skalickom cintoríne.
Pomník A. Srholcovi dali zo zbierky postaviť členovia Rotary klubu v Devíne na sútoku Dunaja a Moravy pri pamätníku Brána slobody. Dňa 16. júna 2016 ho odhalil prezident SR Andrej Kiska spolu so zástupcami organizátorov prípravy pomníka. Mottom pomníka je heslo Odpúšťame ale nezabúdame, ktoré mal A. Srholec vždy na pamäti. Autorom pomníka so Srholcovou bustou je sochár Peter Mészároš, sadrovú predlohu busty zhotovil ešte počas Srholcovho života.

 

Pietne miesto Vlado, Slovanské nábrežie
Anton Bernolák (1762 - 1813), Štítová 2
Rastislav (820? - 870?), Slovanské nábrežie
Železná opona, sútok Dunaja a Moravy
Svätí Cyril a Metod, Devín
Srdce Európy, Slovanské nábrežie
Regulácia Dunaja, Slovanské nábrežie
Pomník padlých, Devín
Ľudovít Štúr - výlet na hrad Devín
Brána slobody, sútok Dunaja a Moravy

Kamerové systémy