Rodák zo Záhorskej Bystrice Anton Prvonič narukoval v roku 1936 k leteckému pluku a absolvoval školu pre pilotov. Po osamostatnení Slovenska nastúpil k finančnej stráži. V októbri 1940 utiekol do Palestíny, kde vstúpil do čsl. vojenskej jednotky. Ako letec bol príkazom exilovej čsl. vlády v Londýne povolaný do britského kráľovského letectva. Absolvoval výcvik na britských stíhačkách a v rámci čsl. perutí sa zúčastňoval na ochrane vzdušného priestoru a sprevádzal britské bombardéry pri náletoch. Zahynul na letisku v Manstone 15. mája 1944 pri kolízii pristávajúcich lietadiel. Pochovali ho na čsl. vojenskom cintoríne v Brookvoode.
Dňa 15. mája 1994 plk. A. Prvoničovi odhalili v Záhorskej Bystrici pamätnú tabuľu na rodnom dome na Pútnickej ulici. Udalosť pri reprezentatívnej účasti zástupcov parlamentu, ministerstva obrany a britského veľvyslanectva bola sprevádzaná preletmi športových lietadiel. Od 1. júla 2012 je v Záhorskej Bystrici Ulica plk. Prvoniča.

 

 

Pietne miesto Loky, Záhorská Bystrica - Lesanka
Padlým v 2. svetovej vojne, Záhorská Bystrica
SNP, Ul. Československých tankistov
Pius X., Nám. Pia X.
Malý Slavín
Pomník padlých, Záhorská Bystrica
Kamerové systémy