Andrej Bagar je známy divadelný režisér. Divadlo hrával ochotnícky už počas štúdií vo Viedni. Absolvoval pražské konzervatórium a od roku 1927 pôsobil ako herec a režisér SND v Bratislave. Bol komunistom, zúčastnil sa protifašistického odboja a SNP. Zomrel v Bratislave, pochovaný je v Urnovom háji pri krematóriu.

Bronzovú sochu Andreja Bagara odhalili v roku 1986 v Bratislave na Hviezdoslavovom nám. Jej autorom bol akademický sochár Ferdinand Bollo. Autorom bronzového dielu s nápisom a celkového riešenia súsošia bol architekt Dušan Kuzma. Potom, ako sa vedenie bratislavského Starého mesta rozhodlo sochu z námestia odstrániť, prejavila o ňu záujem Dúbravka. Päťmetrovú sochu, pozostávajúcu z dvoch odliatkov, demontovali a previezli v júli 2004 do Dúbravky a osadili v Parku družby.

 

Dežo Ursiny (1947 - 1995), Fedákova
Vysťahovaným Dúbravčanom, Žatevná 2
Pomník padlých, Dúbravka
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Pekníkova
Kapitán Hoffman, Agátová
Dni Kyjeva v Bratislave, Park družby
Kamerové systémy