Historik Alexander Húščava, autor spisu Dejiny Lamača a ďalších prác, sa narodil a zomrel v Lamači. Počas pobytu v Ríme skúmal sloveniká vo vatikánskych archívoch. Z jeho podnetu sa na FF UK zaviedlo štúdium archívnictva. Na Slovensku sa považuje za priekopníka vo využití pomocných historických vied.
Pomník s bustou Alexandra Húščavu stojí pred bývalým miestnym úradom v Lamači. Autorom pomníka, prinajmenšom Húščavovej busty, je v Lamači žijúci sochár Michal Zdravecký. Pomník dala postaviť Lamač, všeobecne sa uvádza, že to bolo v roku 1988. Podľa nižšie uvedeného zdroja bronzovú bustu odhalili 6. januára 1996. Nevieme, ako možno tieto údaje zosúladiť, alebo, či je niektorý z nich mylný.

 

Bohumil Kovalčík: Lamač na prahu tretieho tisícročia, Bratislava 1999, str. 96

Padlým v 2. svetovej vojne, Lamač
Cintorín v Lamači
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova 32
Padlým v Bitke pri Lamači, Vrančovičova
Padlým v Bitke pri Lamači, cintorín v Lamači
Pomník padlých - M. R. Štefánik, Lamač
Míľnik Červenej armády, Lamačská cesta

Kamerové systémy