Zosnulým občanom a rodákom, Kopčany

Na cintoríne v Kopčanoch pred domom smútku je pomník so sochou Krista nesúceho kríž. Pomník je venovaný zosnulým občanom a rodákom obce Kopčany.