Zosnulým členom JRD, Vrádište

Jednotné roľnícke družstvo bolo v obci založené v roku 1950. V roku 1976 bol dokončený dom smútku.

Na dome smútku vo Vrádišti je umiestnená jednoduchá pamätná tabuľa venovaná zosnulým členom JRD. Identická pamätná tabuľa je umiestnená aj pred vstupom na cintorín v Mokrom Háji.