Pomník padlých, Radošovce

Pomník padlých v Radošovciach tvorí súsošie vojaka, ktorý ratuje zomierajúceho spolubojovníka pod Kristom. Súsošie sú doplnené o postavu ženy s dieťaťom v náručí, očakávajúcu príchod manžela  z vojny. Pamätnú tabuľu s menoslovom vojakov z obce, ktorí padli v 1. svetovej vojne, dopĺňali fotomedailóny, z ktorých sa do dnešnej doby zachovalo len niekoľko. K menám Michala Polláka a Stanislava Tokoša je priradená rovnaká fotografia. Zrejme nepôjde o omyl, pretože to nie je ojedinelý jav a vyskytuje sa aj na iných pomníkoch padlých. Na pomník bola dodatočne umiestnená pamätná tabuľa s menoslovom obetí z obce v 2. svetovej vojne.

Nasledujúce zverejnené relevantné údaje publikoval P. Brezina. Na pamätnej tabuli je 22 mien vojakov, z ktorých štrnásti boli hasičmi. Hasičský zbor v obci sa obnovil v roku 1927 a už nasledujúceho roku organizoval neúspešnú verejnú zbierku na zamýšľaný pomník padlých. K zámeru sa hasiči vrátili v roku 1936, kedy si dali záväzok vybudovať pomník padlých k 10. výročiu založenia zboru a započali s novou zbierkou. Zadovážiť predpokladaných 17 tisíc korún sa im podarilo trochu neskôr. Pomník padlých sa tak v obci odhaľoval až v roku 1938 pri 20. výročí konca vojny a vzniku republiky.

VRÁTI SA? JEJ NÁDEJ SA NESPLNILA, ALE SPLNILA SA NÁDEJ NÁRODA. NA VEČNÚ PAMÄŤ PADLÝCH VO SVETOVEJ VOJNE V R. 1914 – 1918

 

EDUARD FLAJŽÍK

1884-1914

KRISTIAN POLLÁK

1888-1914

KONRÁD TURAN

1884-1914

MICHAL POLLÁK

1894-1915

TOMÁŠ POBUDA

1893-1915

KAROL KUČERA

1894-1915

FRANTIŠEK KUDLÁČ 1882-1914

TOMÁŠ MILOTA 1886-1914

JÁN RYBECKÝ

1892-1915

ARTÚR KOHN

1895-1915

ŠTEFAN DVORSKÝ

1885-1915

ANTONÍN RAJČÁK

1896-1916

IGNÁC KUDLÁČ

1885-1916

STANISLAV TOKOŠ

1893-1917

AMBROZ ŠEVČÍK 1891-1915

JÁN ČMARADA 1887-1916

TOMÁŠ MIKULA

1895-1917

HURBAN CAFAL

1887-1917

ŠTEFAN ŠKADRA

1897-1917

ŠTEFAN KOČÁRIK

1894-1917

MIKULÁŠ IVÁNEK

1876-1917

HURBAN TOKOŠ

1883-1918

 

   

Felix Pobuda: Vinohrady – útočište obyvateľov Radošoviec počas prechodu frontu, in: Záhorie 4/2000, str. 20;

Peter Brezina: Hasiči na Záhorí a myjavsko-brezovských kopaniciach 1875 - 2010, Senica, Skalica, Myjava, Malacky 2010, str. 191