Pomník padlých, Radimov

Pomník padlých hrdinom 1. svetovej vojny v obci zdobí súsošie skláňajúceho sa vojaka nad zomierajúcim spolubojovníkom so sprievodnou postavou Ježiša Krista. Na podstavci je pamätná tabuľa s menoslovom padlých vojakov z obce. Fotomedailóny, ktoré niektoré mená doprevádzali, sa zachovali len sporadicky. Po roku 1945 doplnili pomník o dvojdielnu pamätnú tabuľu s menami obetí 2. svetovej vojny z obce

 

TEODOR BAJAN
1895 – 1916
TOMÁŠ CALETKA
1891 – 1914
KAROL GRŇA
1894 – 1916

 

ŠTEFAN HYŽA 1874 – 1917
CYPRIAN HUBENÝ 1891 – 1915
FRANT. HOSTINSKÝ
JÁN JURKOVIČ 1887 – 1916
IMRICH KLANDUCH 1881 – 1914

IGNÁC HLADKÝ
1898 – 1916
JÁN HLADKÝ
1916
MARTIN KOLLÁR
1878 – 1915

 

JÁN MAŇÁK 1870 – 1914
MAREK MLČOCH 1890 – 1914
ŠTEFAN MOLEK
ONDREJ OVEČKA 1890
MICHAL POLÁK 1891 

 ALEXANDER PODRAZIL
1880 – 1918
IMRICH VANEK
1888 – 1915
ŠTEFAN VÁVRA
1884 – 1919

 

IGNÁC SLOBODA 1882
VIKTOR ŠULC 1897
ŠTEFAN ŠOLTYZ
JÁN STEPÁNIK
ŠTEFAN VAŠEK 1879

 

Vojak Cyprian Hubený má v obci na pamiatku od rodičov venovanú sochu Božského srdca, ktorú dali zhotoviť u sochára R. Kocourka v Holíči. Zakladateľský nápis je vytesaný priamo do podstavca. Socha bola postavená v roku 1917.

 

Rozpomienka na

CYPRIANA
HUBENÝHO

ktorý v Karpátoch

8. marca 1915, starý 24 r.

za vlasť život obetoval.

Božské Srdce buď mu spásů.

 

Ke cti a chvále Božsk. Srdce

postavit dali zarmůtení rodiči

Ondrej a Rozalia

HUBENÝ,

a i jeho brat Štefan.

 

Vojak Marek Mlčoch má v obci na pamiatku od rodičov venovanú sochu sv. Mareka evanjelistu, ktorú dali zhotoviť v hodonínskej firme Ferdinanda Štáblu. Zakladateľský nápis je na pamätnej tabuli vloženej do podstavca. Socha bola postavená v roku 1916 a zároveň v tom roku bola aj založená tristokorunová základina matkou vojaka, z ktorej sa mala každoročne slúžiť spievaná omša za jeho dušu.

 

V rozpomienku na

Marka Mlčocha,

ktorý dňa 6. decembra 1914 na bojišti

pri Jangrode v Ruském Poľsku

v 25. roku svojho veku čestne za vlasť

padnul a tam pochovaný bol,

postaviť dali rodičia

Ján a Anna Mlčoch

rod. Milota.

 

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 5, 8