Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica

Bývalý predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec († 7. 1. 2016) bol iniciátorom viacerých pamätníkov venovaných ľuďom, ktorých perzekuoval komunistický režim. Na túto tému viedol rozhovor aj s primátorom Skalice Ľudovítom Barátom pri návšteve mesta v roku 2015. Skalický primátor mu vtedy prisľúbil účasť mesta na takom projekte.
Pamätná tabuľa, venovaná politickým väzňom zo Záhoria, bola odhalená v deň výročia narodenia A. Srholca 12. júna 2016 na Gvadányiho dome v Skalici. Organizátormi podujatia boli okrem mesta Skalice aj skalická farnosť a KPVS. Samotný akt odhalenia vykonal primátor mesta Ľ. Barát spolu so skalickým rodákom, politickým väzňom minulého režimu Pavlom Ambrušom. Tabuľu potom požehnal saleziánsky kňaz Milan Janák.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy