Padlým červenoarmejcom, Kopčany

Ustupujúce nemecké vojská aj s maďarskými vojakmi prišli do obce 6. apríla 1945 a robili zákopy. Sovietske vojská sa priblížili od Kútov a Radošoviec a spojeneckí rumunskí vojaci od Skalice. Boje v okolí obce sa potom rozpútali 8. apríla v lese pri Cuníne a Adamove, pri žrebčinci a pri prievoze cez Moravu. Prví sovietski vojaci vstúpili do obce 10. apríla asi o 16. hodine. V boji o prechod rieky Moravy padlo celkovo 19 vojakov Červenej armády, z toho traja dôstojníci. Ich totožnosť bola známa len čiastočne. Boli spolu pochovaní v parku pred kostolom. Neskôr ich pozostatky previezli na Slavín.

Vďační občania obce im odhalili pri pomníku padlých 11. apríla 1947 pomník s pamätnou tabuľou v azbuke.

 

Vladimír Grigar: Kopčany v 20.. storočí, in: Kopčany – dejiny obce, Kopčany – nedatované, str. 22, 23