Oslobodenie Červenou armádou, Trnovec

Obec Trnovec oslobodila Červená armáda v noci z 10. na 11. apríla 1945.

Pamätná tabuľa pripomínajúca oslobodenie obce Trnovec Červenou armádou bola umiestnená na budove obecného úradu. Po ukončení prestavby budovy v roku 2011 zostala pamätná tabuľa v jej interiéri.