Oslobodenie Červenou armádou, Radimov

Radimov bol oslobodený sovietskou armádou 9. apríla 1945. Na budove za pomníkom padlých je pamätná tabuľa oslobodenia obce sovietskou armádou.