Oslobodenie Červenou armádou, Dubovce

Obce Vlčkovany a Vidovany oslobodila sovietska armáda 9. apríla 1945. V roku 1954 boli obce zjednotené do spoločnej obce s názvom Dubovce.

Pamätná tabuľa oslobodenia Duboviec Červenou armádou je na budove obecného úradu.

 

Kamerové systémy