Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica

Hrdina SNP Mirko Nešpor bol rodákom zo Skalice, ale s rodičmi sa neskôr presťahoval do Holíča. Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, býval na internáte Lafranconi. Zapojil sa do partizánskych bojov počas SNP, ale keď ochorel vrátil sa do Holíča. Po zatknutí gardistami ho previezli na ústredie štátnej bezpečnosti do Bratislavy, kde bol mučený a popravený v pivničnej cele.

Na rodnom dome M. Nešpora mu bola v roku 1961 odhalená pamätná tabuľa. Jej autorom je akademický sochár Ján Hučko.

Pamätníky na osobu M. Nešpora sa nachádzajú aj v Bratislave v Študentskom dome Svoradov, v budove Stavebnej fakulty STU, vo vestibule Fakulty telesnej výchovy a športu UK a v Holíči. Meno M. Nešpora je zaznamenané aj na tabuli padlých antifašistov na pamätníku oslobodenia v Skalici.

 

Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch, Bratislava 1963, str. 105