Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč

Hrdina SNP Mirko Nešpor bol rodákom zo Skalice, ale s rodičmi sa neskôr presťahoval do Holíča. Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, býval na internáte Lafranconi. Zapojil sa do partizánskych bojov počas SNP, ale keď ochorel vrátil sa do Holíča. Po zatknutí gardistami ho previezli na ústredie štátnej bezpečnosti do Bratislavy, kde bol mučený a popravený v pivničnej cele.

V Holíči pri škole mu odhalili na mramorovom podstavci bronzovú sochu v nadživotnej veľkosti v roku 1960. Jej autorom bol akademický sochár Ján Hučko. V Skalici má na rodnom dome pamätnú tabuľu a jeho meno sa tam spomína aj na tabuli pamätníka oslobodenia

Pamätníky na jeho osobu sa nachádzajú aj v Bratislave v Študentskom dome Svoradov, v budove Stavebnej fakulty STU, vo vestibule Fakulty telesnej výchovy a športu UK.