Ján Hrubša - František Kocák, Petrova Ves

Počas 2. svetovej vojny zahynuli traja vojaci z Petrovej Vsi. Robotník Ján Hrubša na východnom fronte vstúpil do čsl. armádneho zboru a ako parašutista padol pri letisku Tri duby. Robotník Štefan Malík padol pri Banskej Bystrici. František Kocák padol do zajatia a zahynul v koncentračnom tábore Mauthausen. Mená J. Hrubšu a F. Kocáka sú na pamätnej tabuli, ktorú po 2. svetovej vojne pridali na pomník padlých. Fotomedailóny vojakov na pamätnej tabuli sa do dnešnej doby už nezachovali.

 

JÁN HRUBŠA – FRANTIŠE KOCÁK

* 1922 + 1944 – * 1920 + 1945

 

Proti svojej vôli životy sme dali a

slobodnej vlasti sme sa nedočkali.

 

Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 12