Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica

Ján Amos Komenský, biskup Jednoty bratskej, vykonal vizitačnú cestu z poverenia synody v poľskom Lešne v zboroch Jednoty bratskej v Uhorsku v roku 1650. V Skalici vtedy posvätil zborový dom Jednoty bratskej a ordinoval zároveň nového seniora Jána Chodníčka. V rokoch 1650 až 1654 bol v službách kňažnej Zuzany Lórantfiovej v Šárošpataku a tak Slovenskom prechádzal častejšie. Veľkú časť života prežil v Lešne, od roku 1656 žil v Amsterdame. Napísal rad vysoko hodnotených didaktických prác.

Pomník J. Á. Komenského dal postaviť miestny odbor Matice slovenskej, je na nej jeho busta, ktorú priniesli do mesta hořickí učitelia. Pomník odhalili v rohu parku na námestí takmer pred jezuitským kostolom 1. mája 1926. V ten deň v meste odhaľovali aj pamätnú tabuľu na rodnom dome F. V. Sasinka. V decembri 1938 pred voľbami politický výtržníci z pomníka zrazili Komenského bustu. Pomník následne mesto darovalo evanjelickej cirkvi. Evanjelici si vtedy odviezli bustu do depozitu a podstavec zostal na mieste. V roku 1942 po výzve magistrátu odviezli aj prázdny podstavec, inak by ho mesto nechalo zdemolovať. V roku 1947 pri 150. výročí evanjelického chrámu bola upravená aj príkostolná záhrada, do krorej umiestnili novozbudovaný Komenského pamätník. Podstavec bol po drobnej oprave použitý pôvodný, bustu objednali u kamenárov v Hořiciach novú. Práce so znovupostavením pamätníka stáli vtedy vyše 9 tisíc korún, 5 tisíc z nich uhradil Okresný národný výbor. V roku 1991 dalo mesto Skalica na pomník zhotoviť opäť novú bustu.

Komenského pamiatke venovali skalickí evanjelici aj zvonicu, ktorú si pristavili k tolerančnému chrámu v roku 1937.

 

Tri roky Matice slovenskej 1924-1926 (zost. Štefan Krčméry), Martin, str. 187

Ondrej Koč: Ponovembrová aktivita, in: Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Skalici, Skalica 1997, str. 73