Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely

Pochádzal z Gbelov, v roku 1898 bol vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza. Bol dlhoročným farárom vo Vajnoroch. Pred vznikom ČSR bol jediným zástupcom Slovákov v uhorskom sneme. Zakladal Slovenskú ľudovú stranu. Na záver života sa usadil v Karlovej Vsi a jeho dom niesol názov Jurigrad. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

Pamätnú tabuľu odhalili F. Jurigovi na fare v Gbeloch v rámci jednodňových spomienkových osláv 12. októbra 1994. Tabuľu odhalil minister kultúry Ľubo Roman. Jej autorom je výtvarník Juraj Meliš.

??: Gbely, in: Záhorie 5/1994, str. 28