Dom rodičov T. G. Masaryka, Kopčany

Oficiálnym rodiskom T. G. Masaryka je Hodonín. V blízkych Kopčanoch bývali jeho rodičia a v obci sa zachovalo aj ústne šírené povedomie, že sa tu v dome rodičov narodil budúci prvý čsl. prezident. Malý Tomáš sa narodil v roku 1850. V tom čase novorodencov v obci zapisovali do matriky v Holíči, kde sa jeho otec neponáhľal, keďže už vedel, že bude pracovne preradený do Hodonína. Tam syna dal potom aj zapísať do matriky. To je ale len dohad.

Masarykovský dom bol už prestavaný, keď na ňom v roku 1992 odhalili pamätnú tabuľu. Tá oficiálne stanovisko ohľadne miesta jeho narodenia nespochybňuje, ale len upozorňuje na kopčianske bydlisko jeho rodičov. Sám T. G. Masaryk navštívil Kopčany 18. júla 1924 a obci daroval 150 tisíc korún na stavbu novej školy. Školu, ktorá potom niesla jeho meno, otvorili v roku 1931.

 

Nová pamätná tabuľa, ktorú na dom Masarykovcov osadili na prelome rokov 2014 a 2015, je vo svojich vyjadreniach už odvážnejšia a dom označuje už priamo ako rodný dom T. G. Masaryka.

 

Vladimír Grigar: Kopčany v 20.. storočí, in: Kopčany – dejiny obce, Kopčany – nedatované, str. 20, 21