Viliam Pauliny Tóth (1826 - 1877), Senica

Narodil sa na evanjelickej fare v Senici. Bol mnohostrannou osobnosťou. Bol básnikom, hudobníkom i novinárom. Pracoval ako vychovávateľ, profesor a neskôr pôsobil vo viacerých úradníckych funkciách. V rokoch 1869 – 1871 bol poslancom uhorského snemu, bol podpredsedom Matice slovenskej. Za svoj národný postoj bol i väznený. Zosobášil sa zo zemiankou z maďarskej rodiny, po ktorej získal prímenie Tóth.

Pamätnú tabuľu na starej evanjelickej fare v Senici V. Paulinymu Tóthovi odhalili 1. júla 1928. V roku 1974 bola fara asanovaná a pamätná tabuľa je odvtedy uložená v depozite mestského úradu.

 

Tu sa narodil dňa 3. júla 1826
VILIAM PAULÍNY TÓTH,
všestranne činný a horlivý pracovník – vodca národa slovenského,
zaslúžilý dozorca seniorátu evanj. a. v. nitrianskeho.
Zomrel 6. V. 1877 v Turč. Sv. Martine.
Večná a slávna mu pamäť!

 

 

Fedor Ruppeldt: Pamätníky evanjelických výtečníkov slovenských, in: Almanach Cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919 - 1928, Martin 1930, str. 336

Blízke pamätníky