Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937), Stráže

Tomáš Masaryk sa oficiálne sa narodil v Hodoníne v rodine otca Slováka 7. marca 1850. Počas študentských rokov sa zoznámil a neskôr oženil s američankou, po ktorej získal prímenie Garrigue. Ako profesor pražskej univerzity prichádzal do styku s početnou mladou slovenskou komunitou. Bol poslancom ríšskeho snemu. Po vypuknutí 1. svetovej vojny odišiel do západnej Európy, kde sa postavil na čelo čsl. odboja za rozbitie Rakúsko-Uhorska. Po vzniku Československa bol jeho prvým prezidentom v rokoch 1918 až 1934.

Pamätná tabuľa pri príležitosti 80. narodenín prezidenta ČSR T. G. Masaryka bola odhalená v roku 1930 na pomníku padlých v obci Stráže.

PAMÄTNÁ DOSKA,
VENOVANÁ K POCTE 80. NARODENÍN
PREZIDENTA
T. G. MASARYKA
1850. 1930.