Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916), Hlboké

Syn Jozefa Miloslava Hurbana sa narodil v Hlbokom. Vyštudoval právo, ale presadil sa ako redaktor Národných novín a Slovenských pohľadov. Bol spisovateľom, publicistom a literárnym kritikom. Pochovaný ja na Národnom cintoríne v Martine.

Pamätná tabuľa Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému na hlbockej evanjelickej fare bola odhalená 6. septembra 1936. Udalosť sa konala počas osláv 300-ročného výročia vydania prvého Tranovského kancionála a 20. výročia smrti Vajanského. Pamätná tabuľa s reliéfnou bustou bola dielom sochára Ladislava Majerského. Odhalil ju nitriansky senior, holíčsky farár Peter Boor.

 

Ján Bezek: Cirkevná kronika..., in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1937, Liptovský Sv. Mikuláš, str. 194