Svätí Cyril a Metod, Kúty

Svätci Cyril a Metod priniesli kresťanskú vieru na Veľkú Moravu a prvé slovanské písmo.
Miestny odbor MS v Prievidzi zorganizoval v roku 1993 zbierku a predaj žrebov na podporu výstavby troch súsoší sv. Cyrila Metoda na Slovensku. Medzi jednu z lokalít vybrali aj Kúty. Autorom súsošia sv. Cyrila a Metoda v Kútoch bol akademický sochár Milan Ormandík, autorom projektu bol architekt Miloslav Mojžiš. Prípravné a pomocné práce organizoval Miestny odbor MS v Kútoch pri pomoci obecného a farského úradu. Bronzové súsošie sv. Cyrila a Metoda odhalili 12. septembra 1998 v parku oproti ZŠ Radlinského. Je na ňom donorský nápis V SVETOVOM ROKU SLOVÁKOV VENUJE MATICA SLOVENSKÁ / S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM MK SR A MO MATICE SLOVENSKEJ V PRIEVIDZI / 1998.

 

Genovéva Mikušová: 150. výročie založenia Matice slovenskej a 15. výročie odhalenia súsošia sv. Cyrila a sv. Metoda, in: Kúcan – občasník obce Kúty 1/2013, str. 36