Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty

Na peróne železničnej stanice v Kútoch má pamätnú tabuľu Štefan Konečný. Pamätná tabuľa mohla byť osadená okolo roka 1954. Štefan Konečný sa ako železničiar zúčastňoval prác pre Červenú armádu na premosťovaní rieky Moravy. Pri nich zahynul 9. apríla 1945. Pochovaný je na cintoríne pri kostole. Na náhrobníku a pamätnej tabuli má rozdielne uvedené dátumy narodenia.