Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Štefanov

Pred školou v obci je pomník z roku 1949 v granitovej úprave, ktorý bol postavený padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Jeho rozhodujúcou výtvarnou časťou je dvojkríž na trojvrší, po bokoch doplnený tabuľami s medailónmi padlých. Na pomníku je pamätná tabuľa so zoznamom, ktorý abecedne spája obete z oboch vojen. V rovnakom počte je na tabuliach po bokoch 60 miest pre bezmenné fotomedailóny, ktoré sa už väčšinou nezachovali a postupne ubúdajú. Pomník vznikol len krátku dobu po komunistickom prevrate a možno preto sa naň podarilo uplatniť aj atribúty slovenský dvojkríž a kalich s krížikom uprostred reliéfu mierových holubíc.

PADLÝM HRDINOM
1914 – 18 – 1938 – 45
JA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT. JÁN 11, 25.
BOŽEK KLEMENT
BOŽEK VINCENT
DANIEL FELIX
DANIEL JÁN
DRINKA JÁN
FILÍPEK JOZEF
GOZORA FERDINAND
GOZORA LUDEVIT
HIŽA ANTONÍN
HRICA VINCENT
CHUDÝ RICHARD
JANČI FLORIÁN
JURALA JOZEF
JURALA LUDEVIT
JURAČKA VALENT
20.2.1916
26.1.1918
.
.
21.3.1945
16.4.1916
20.11.1917
16.10.1915
10.10.1914
18.11.1914
15.3.1945
10.5.1915
2.10.1918
25.12.1914
6.5.1915
JURKOVIČ LUDEVIT
KALUŽA FLORIÁN
KHÚLA FERDINAND
KLENA IMRICH
KLENA REHOR
KOMÁČEK JOZEF
KOMÁČEK ZBOŽNÝ
KONEČNÝ VINCENT
KONEČNÝ ŠTEFAN
KRIŽÁNEK ANDREJ
KRIŽÁNEK FRANT.
KUDOLÁNI LADISLAV
MACEK PAVEL
MAJNA MARTIN
MARTIŠKA JÁN
10.1.1918
13.4.1945
2.8.1918
17.10.1918
17.5.1915
28.1.1915
16.6.1916
1915
1916
10.7.1915
20.6.1917
29.11.1917
20.1.1916
16.7.1917
26.1.1919
OVEČKA JAKUB
OŽVOLDÍK ŠTEFAN
PETRÁŠ JOZEF
PIVÁČEK ANDREJ
PIVÁČEK VENDELÍN
PLANKA PAVEL
POLÁK JÁN
POLÁK JAKUB
POLÁK PETER
POLÁK VENDELIN
POLÁK RAFAEL
POKORNÝ ŠTEFAN
PRSTEK KLEMENT
SKALA JÁN
SKALA JOZEF
10.3.1916
23.10.1914
11.7.1915
9.2.1915
22.8.1918
16.9.1916
3.11.1915
.
14.6.1918
27.5.1915
25.9.1916
12.7.1944
18.6.1918
17.11.1914
30.8.1914
SKALA ŠTEFAN
SKALA FLORIÁN
SUCHOVSKÝ KAROL
ŠENKER ŠTEFAN
ŠTEFAN MAREK
VRBA VALENT
VRBA VINCENT
TOMAŠOVIČ FLORIÁN
TOMŠA JÁN
KLENA ALOJZ
PÍSECKÝ JOZEF
PÍSECKÝ ŠTEFAN
PÚČEK ŠTEFAN
BOŽEK TOMÁŠ
.
5.1916
10.10.1914
4.2.1945
9.5.1918
9.2.1917
28.6.1915
24.9.1916
1917
17.12.1917
6.4.1945
7.4.1939
17.9.1943
1916
1918
.

 

Peter Brezina: Hasiči na Záhorí a Myjavsko-brezovských kopaniciach 1875-2010, Senica, Skalica, Myjava, Malacky 2010, str. 189

 

Na cintoríne v obci je pochovaný vojak Ľudovít Gozora (Ludevit, Ludvik). Na rodinnom náhrobku má fotomedailón, o jeho osude informuje vytesaný nápis. Tu pod krížem odpočíva v Kristu Pánu voj. 15. peš. pluku LUDVIKA GOZORA. 19 ročný mládenec bol ranený v boji 9. X. 1915 a † 15. X. 1915 v Lucku. Po prevezení pochovaný 13. I. 1916.

 

Na cintoríne v obci na spoločnom náhrobku má zaznamenané meno vojak Florián Jančí (* 7. 5. 1884 † VO VOJNE 25. 5. 1915).

 

Na cintoríne v obci je rodinný náhrobok s fotomedailónom a spomienkou na vojaka Jána Skalu (Szkala). Památka smrti milého syna mladenca JANA SZKALA, který hrdinsky zemrel za vlast na ruskom bojišti 17. Novembra roku 1914 v 22. roce veku svejho. Bože oslav dušu jeho!