Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Lakšárska Nová Ves

Pomník padlých v Lakšárskej Novej Vsi je výnimkou v tom zmysle, že bol priamo postavený v roku 1975 vojakom obce padlým v oboch svetových vojnách. Ich mená sú zaznamenané na pamätnej tabuli. Pamätník na murovanom piadestáli postavil na náklady obce murár Peter Šišulák. Kovové písmená nápisu na pamätníku zhotovil Štefan Jablonický (NA PAMIATKU / NAŠIM OBČANOM / KTORÍ PADLI VO VOJNÁCH / 1914 1918 A 1939 1945). 

 

VENDELÍN ADAMEC 1881-1916

PAVOL ADAMEC 1885-1915

JÁN BEŇA 1894-1916

ŠTEFAN BEŇA 1893-1917

JÁN BILKA 1890-1917

JOZEF BILKA 1892-1914

JOZEF BILKA 1893-1916

JOZEF BILKA 1879-1920

JOZEF BODRI 1893-1916

IMRICH CIGÁNEK 1885-1914

JÁN CIGÁNEK 1897-1917

JOZEF CIGÁNEK 1895-1914

JOZEF CIGÁNEK 1887-1916

VENDELÍN ČERNÝ 1894-1915

JÁN FRIGL 1894-1917

MARTIN HRÚZ 1877-1916

FRANTIŠEK HUSÁR 1883-1917

MARTIN HLAVENKA 1883-1916

JOZEF CHUDÝ 1896-1915

JOZEF CHUDÝ 1897-1917
MICHAL CHUDÝ 1899-1918
FRANTIŠEK JABLONICKÝ 1883-1915

JÁN JABLONICKÝ 1886-1915

ANTON JABLONICKÝ 1894-1915

JÁN KABAREC 1898-1917

ŠTEFAN KABAREC 1896-1918

PAVOL CIGÁNEK 1885-1917

 

ŠTEFAN KALIVODA 1897-1916

PAVOL KLEMPA 1892-1914

GAŠPAR KOPÁČ 1896-1915

IGNÁC KOPÁČ 1896-1915

PAVOL KOPÁČ 1882-1915

PETER PAVOL KOPÁČ 1886-1916

MATEJ KUBINEC 1876-1916

MATEJ KUBEŇÁK 1884-1915

JURAJ MALÍK 1894-1917

IMRICH MALÍK 1896-1915

JÁN MALÍK 1889-1921

JÁN MACEK 1892-1914

JOZEF MIKULKA 1877-1915

VENDELÍŃ MIKULKA 1885-1918

MAREK OSUSKÝ 1894-1916

PAVOL OSUSKÝ 1894-1915

MICHAL PAZDERKA 1892-1918

JOZEF PIKÁLEK 1889-1918

JÁN POLAKOVIČ 1890-1914

GAŠPAR RADOCHA 1898-1916
JOZEF RUŽIČKA 1899-1918
MATÚŠ RUDAVSKÝ 1886-1916

JÁN SOLÁR 1893-1918

JOZEF SOLÁR 1891-1916

JOZEF SOLÁR 1885-1915

IGNÁC SOJÁK 1898-1918

MICHAL SOJÁK 1894-1917

MICHAL SOJÁK 1894-1918

IGNÁC STAŠEK 1896-1916

JOZEF STACH 1894-1915

JÁN STACH 1883-1915

MICHAL STACH 1889-1919

PAVOL STACH 1893-1917

PETER ŠARKŐZY 1894-1915

FRANTIŠEK ŠTORA 1872-1918

JOZEF TRÁVNIK 1895-1917

IMRICH VAŠEK 1897-1915

MICHAL VČELKA 1887-1916

JÁN VILEM 1876-1915

JOZEF VILEM 1879-1917

JOZEF VULGAN 1882-1917

ANTON ZVER 1875-1914

FRANTIŠEK ŽÁK 1890-1915

PAVOLŽIŠKA 1897-1916

JOZEF ANGER 1881-1918


PADLI V II. SVET. VOJNE
partizán RUDOLF ŽÁK 1921-1945

vojak ŠTEFAN CIGÁNEK 1918-1945

ANDREJ CHUDÝ 1920-1943

JOZEF JABLONICKÝ 1920-1943

JOZEF ORAVSKÝ 1919-1943

 

Pozn.: Rudolf Žák „Fíra“ padol 22. marca 1945 v boji pri Hrone.

Použitá literatúra: Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 82, 83