Pomník padlých, Stráže

Pomník padlých v Strážach je umiestnený v blízkosti najväčšej križovatky, bol postavený pred rokom 1930. Dominuje mu súsošie vojaka s malým dievčaťom. Podstavec pod súsoším je zhora a zdola lemovaný vytesaným nápisom (BOH DÁ TRPEŤ, / ALE NEDÁ ZAHYNÚŤ / PADLÝM HRDINOM VO SVETOVEJ / VOJNE. / 1914 – 1918.). Je na ňom reliéf zomierajúceho vojaka s anjelom doplnený nápisom PADLÝM HRDINOM VO SVETOVEJ VOJNE. 1914-1918. Do nižšieho kubusu je vsadená pamätná tabuľa s menoslovom padlých vojakov. V roku 1930 na pomník pridali pamätnú tabuľu venovanú T. G. Masarykovi a po 2. svetovej vojne ďalšiu dvojdielnu tabuľu venovanú padlým hrdinom SNP z obce.  

POSTAVENO Z MILODAROV MIESTNYM,
VO SVETOVEJ VOJNE R. 1914-1918 PADLYM:

ĽUDEVÍT BAČA
1891 – 1917
ANTONÍN BLAŽEK
1887 – 1914
JÁN DANIHEL
1895 – 1917
JÁN DANIHEL
1897 – 1917
IMRICH FIALA
1876 – 1914
JOZEF HÁJEK
1893 – 1914
JÁN HAKALA
1896 – 1914
ONDREJ HALÁS
1878 – 1914
ONDREJ HAVLÍČEK
1877 – 1918
KAROL KÖGL
1867 – 1914

ŠTEFAN KLEMON
1896 – 1917
ŠTEFAN KOMORNÍK
1887 – 1916
PAVEL KOPÚNEK
1895 – 1916
ŠTEFAN KOŠTÚREK
1873 – 1914
PAVEL KOŠTÚREK
1897 – 1917
JÁN KOZÁNEK
1877 – 1918
JOZEF MACH
1898 – 1917
ŠTEFAN MACH
1896 – 1916
ŠTEFAN MACH
1886 – 1916
JÁN MASÁR
1884 – 1915

JÁN MATEJOVIČ
1876 – 1916
MICHAL MIHÁLIK
1874 – 1916
MATEJ OTRÍSAL
1894 – 1915
ŠTEFAN OŽVOLDÍK
1895 – 1918
ANTONÍN PAVELKA
1884 – 1918
MARTIN PETRÁŠ
1896 – 1917
GEJZA REHÁK
1896 – 1918
PAVEL REHÁK
1889 – 1914
ANTONÍN RIŠKA
1892 – 1915
OTMÁR SELECKÝ
1880 – 1917

ŠTEFAN SLOBODA
1877 – 1917
PAVEL ŠEFČÍK
1876 – 1914
JOZEF ŠTORA
1881 – 1914
IZIDOR TIKEL
1896 – 1916
MICHAL VLČEK
1885 – 1915
ANTONÍN VLK
1884 – 1916
JOZEF WALDECKER
1892 – 1917
ŠTEFAN WALDECKER
1876 – 1917
JOZEF WRTALÍK
1877 – 1917