Pomník padlých, Sekule

Pomník padlých v Sekuliach bol postavený v roku 1922 v areáli kaplnky. Zdobí ho súsošie anjela s umierajúcim vojakom. Nižšie je na troch stranách majuskulný nápis K PAMATKE NAŠIM / DRAHYM PADLIM / VO SVETOVEJ VOJNE. Na zadnej strane podstavca je zakladateľský nápis, ktorý dokladá rozhodujúci podiel Jána Maxiana pri výstavbe pomníka, KU VEČNEJ PAMIATKE / ZALOŽIL / MAXIAN JAN / Z POMOCÚ VDOV RODIČÚ / BRATOV A SESTER / 1922. Na ľavú stranu pomníka bolo po 2. svetovej vojne dotesané meno vojaka z obce v tvare nápisu V II. SVET. - VOJNE. / BENKOVIČ JÁN. / * 1920 † 1944. Z čelnej strany podstavca je na pamätnej tabuli menoslov padlých vojakov v 1. svetovej vojne. Posledné dve mená boli na tabuľu zaznamenané dodatočne.

 

Kubovič Mihal
Markovič Marton
Salajský Jan
Salajský Marton
Škrabák Matiáš
Leskovský Ján
Divyják Ján
Markovič Josef
Markovič Marton
Šišulak Štefan
Pišťaný Jan
Chitil Ignác
Leskovský Pavel
Maxian Jan
Škrabak Štefan
Janovič Jan
Koch Mihal
Blažek Florian
Holenka Jan
Holenka Jan
Studenič Vendel
Maďar Mihal
Vydovyč Josef
Mihalovič Štefan
Markovič Štefan
Hajdin Mihal
Bolf Petr
Marcinkovič Josef
Emrich Štefan
Hajdin Josef
Fišer Jan
Kunštek Jan
Pokorný Štefan
Buček Mihal
Chrena Štefan
Trajlinek Josef
Švec Marcin
Krištofík Anton
Šureček Josef
Volf Pavel
*1889 †1914
 1890
 1887
 1890
 1887
 1885
 1886
 1884
 1887
*1893 †1915
 1885
 1887
 1889
 1891
 1892
 1883
 1893
*1873 †1916
 1885
 1898
 1888
 1887
 1896
 1888
 1891
 1895
 1894
*1889 †1917
 1896
*1894 †1918
 1886
 1870
 1879
 1895
 1898
 1879
 1873
 1875
 1893
*1889 †1914

 

Na cintoríne v obci je symbolický náhrobok vojaka Jána Sokola, ktorý zahynul 2. augusta 1917 vo veku 42 rokov. Jeho meno sa na pomníku nenachádza.

Na cintoríne je aj symbolický náhrobok vojaka Martina Salaya, ktorý zahynul 9. júna 1918 vo veku 28 rokov. Na pomníku padlých je meno Marton Salajský, pri ktorom je uvedený rok narodenia 1890 a rok úmrtia 1914. Mohlo by ísť o totožnú osobu, v tom prípade by sa ale rok úmrtia nezhodoval, čo by sa ale pri značných chybách na pomníku padlých zjavných z pretesávania krstných mien dalo ľahko vysvetliť.