Pomník padlých, Sekule

Pomník padlých v Sekuliach bol postavený v roku 1922 v areáli kaplnky. Zdobí ho súsošie anjela s umierajúcim vojakom. Nižšie je na troch stranách majuskulný nápis K PAMATKE NAŠIM / DRAHYM PADLIM / VO SVETOVEJ VOJNE. Na zadnej strane podstavca je zakladateľský nápis, ktorý dokladá rozhodujúci podiel Jána Maxiana pri výstavbe pomníka, KU VEČNEJ PAMIATKE / ZALOŽIL / MAXIAN JAN / Z POMOCÚ VDOV RODIČÚ / BRATOV A SESTER / 1922. Na ľavú stranu pomníka bolo po 2. svetovej vojne dotesané meno vojaka z obce v tvare nápisu V II. SVET. - VOJNE. / BENKOVIČ JÁN. / * 1920 + 1944. Z čelnej strany podstavca je na pamätnej tabuli menoslov padlých vojakov v 1. svetovej vojne. Posledné dve mená boli na tabuľu zaznamenané dodatočne.

 

Kubovič    Mihal   * 1889  + 1914
Markovič Marton 1890
Salajský Jan 1887
Salajský Marton 1890
Škrabák Matiáš 1887
Leskovský Ján 1885
Divyják    Ján 1886
Markovič Josef 1884
Markovič Marton 1887
Šišulak    Štefan   * 1893   + 1915
Pišťaný    Jan 1885
Chitil Ignác 1887
Leskovský Pavel 1889
Maxian Jan 1891
Škrabak Štefan 1892
Janovič    Jan 1883
Koch Mihal 1893
Blažek Florian   * 1873 + 1916
Holenka Jan 1885
Holenka Jan 1898
Studenič Vendel 1888
Maďar Mihal 1887
Vydovyč Josef 1896
Mihalovič Štefan 1888
Markovič Štefan 1891
Hajdin Mihal 1895
Bolf Petr 1894
Marcinkovič Josef   * 1889  + 1917
Emrich Štefan 1896
Hajdin Josef   * 1894  + 1918
Fišer Jan 1886
Kunštek Jan 1870
Pokorný Štefan 1879
Buček Mihal 1895
Chrena Štefan 1898
Trajlinek Josef 1879
Švec Marcin 1873
Krištofík Anton 1875
Šureček Josef 1893
Volf Pavel   * 1889     + 1914

 

Na cintoríne v obci je symbolický náhrobok vojaka Jána Sokola, ktorý zahynul 2. augusta 1917 vo veku 42 rokov. Jeho meno sa na pomníku nenachádza.

Na cintoríne je aj symbolický náhrobok vojaka Martina Salaya, ktorý zahynul 9. júna 1918 vo veku 28 rokov. Na pomníku padlých je meno Marton Salajský, pri ktorom je uvedený rok narodenia 1890 a rok úmrtia 1914. Mohlo by ísť o totožnú osobu, v tom prípade by sa ale rok úmrtia nezhodoval, čo by sa ale pri značných chybách na pomníku padlých zjavných z pretesávania krstných mien dalo ľahko vysvetliť.